Umetnički pres karavan

Dobro došli na web stranicu Umetničkog pres karavana

Šta je to umetnički pres karavan?

„Umetnički pres karavan“ je nastao je iz zajedničke ljubavi i potrebe da život učinimo smislenijim, boljim i celovitijim. Reči antičke poslovice “Navigare necesse est, vivere not est necesse“ (živeti se ne mora, ali ploviti se mora), predstavljaju jedra jedinstvenog projekta umeća življenja koje slavi vrednost putovanja: kroz sebe, zemlje i kosmos. Novim i celovitim pristupom karavan promoviše turizam, kulturu i umetnost različitih naroda sveta, duhovnost i tradicionalne pristupe održavanja zdravlja, gastronomske i vinske ponude, wellness i spa odmore, kao novi stil života, od Balkana do najudaljenijih destinacija. Umetnički pres karavan ide tragom prirode, tradicije i duhovnosti. Karavan piše o znakovima pored puta, transcendiranju granica i putovanju ka sebi, odnosu čoveka i prirode, čoveka i Univerzuma..

Umetnički pres karavan je rođen 25. maja 2012. godine pod sloganom „od Triglava do Vardara, od Balkana do okeana“, u podnožju Triglava, kada je posetio jedan od turističkih bisera Slovenije- Bled. Od tada, karavan putuje, plovi i medijski prenosi štafetu utisaka i znanja o prirodnim lepotama, istorijskom nasleđu, kulturnim i turističkim potencijalima različitih krajeva sveta, povezujući države, regije i narode..

Ime Umetnički pres karavan nastalo je iz prvobitnog sastava članova karavana koji su činili umetnici i predstavnici mnogobrojnih medijskih kuća. A reč karavan je dodata kao imenitelj putujuće družine okupljene oko istog cilja. Ovaj princip ostao je do danas isti, iako se sastav menja, u skladu sa potrebama promocije i teme. Karavan umetnika i novinara odoleva vremenu i društvenim prilikama, putuje i piše o umeću življenja, prolazi kroz sela, gradove, zemlje i regije, od Balkana do okeana.


Umetnički pres karavan je idejni projekat Udruženja » Kulture sveta«, koje je osnovano aprila 2003. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa ciljem upoznavanja, kreativnog istraživanja i multimedijalnog predstavljanja kulturne baštine različitih naroda sveta.

Ciljevi Udruženja:

  • organizovanje kulturno-umetničkih programa u saradnji sa diplomatskim predstavništima, kulturnim centrima, umetničkim školama i akademijama
  • rad na multimedijalnim projektima koji podstiču kreativnost i umetničke sklonosti mladih u skladu sa savremenim kulturnim tokovima
  • pokretanje radionica ili tečajeva koii bi doprineli boljem informisanju i stručnom usavršavanju u pojedinim segmentima kulture različitih zemalja
  • podsticanje i ostvarivanje saradnje na zajedničkim projektima sa nezavisnim umetničkim grupama i udruženjima u zemlji i inostranstvu
  • saradnja sa instiitucijama kulture i umetničkim organizacijama u zemlji i inostranstvu
  • organizacija festivala iz oblasti kulture, domačih i međunarodnih susreta umetnika
  • promovisanje kulturne bastine naše zemlje kroz međukulturnu saradnju i razmenu umetnika
  • izdavanje časopisa ili biltena koji izveštava o radu udruženja, promoviše turizam i kulturnu baštinu različitih zemalja sveta
  • organizacija studijskih putovanja za članove i prijatelje Udruženja radi promocije turizma i kulture i različitih zemalja sveta
  • otvaranje kluba za članove i prijatelje Udruženja


Pratite nas na:   


Osnivač i glavna i odgovorna urednica:
Slavica Hinić
Kontakt:
+381641212845
+381698992416

E mail: slavica.hinic@gmail.com

Osnivač:
Borislav Petrović

Redakcija:

Natasja Čičić (urednica)
Sanja Domazet (putopisi)
Borislav Petrović (putopisi)
Milica Rakidžija
Tijana Đorđević
Saša Velimir
Jelena Rakidžija (lektorka)

Foto i dizajn: Uroš Marković i Stefan Hinić

Izrada sajta: Vladimir Kravić

Naša lokacija: